ป้ายกำกับแฟ้มสำรองข้อมูล:ดาย ฮาร์ด 4.0 ปลุกอึด…ตายยาก